Gc max find find burner efect secundar,

gc max find find burner efect secundar

În timp ce din n - parafine se formează preferenĠial etilenă, din izoparafine ramificate se formează preferenĠial propilenă.

Încărcat de

Stocurile cu un conĠinut redus de parafine úi cu un conĠinut relativ înalt de naftene sunt potrivite pentru producerea diolefinelor. Nu se poate face o caracterizare simplificată a materiilor prime lichide úi din acest considerent se vor prelua exemplificări de cazuri concrete din diverse surse.

Vray Fast Render Settings In 3ds Max - How To Reduce The render Time In 3dsmax Using V-ray 5 - QA 3

O primă exemplificare a randamentelor pentru etilenă o trecere pentru alimentări gazoase úi lichide provine din Zdonik úi Schutt, citat de Nelson,pgtabelele Temperaturile de ieúire din serpentină, la alimentarea cu produse lichide reflectă limitările materialelor din epocă oC.

O diagramă ternară fig Materiile prime tip Nafta uúoară 1la 3 sunt toate distilate ale aceluiaúi ĠiĠei, au aproape acelaúi domeniu de distilare úi diferă numai cu referire la conĠinutul de n-parafine úi naftene.

Nafta 1 produce cel mai mare randament în etilenă.

gc max find find burner efect secundar

ConĠine cele mai multe parafine úi cele mai puĠine aromate úi naftene. Nafta 6 este un rafinat dintr- o unitate de extracĠie a aromaticelor, având practic acelaúi interval de distilare ca úi 1-la- 3.

Bine ați venit la Scribd!

Diferă prin conĠinutul mai mare de izoparafine úi mai mic în n-parafine. Nafta completă 5 cu domeniu larg de fierbere oC pică la mijloc cu randamentele, între produsele uúoare úi grele.

gc max find find burner efect secundar

Efectul aromatelor în piroliză pentru nafta, petrol úi motorină este tabelat úi reprezentat grafic în fig. După cum se gc max find find burner efect secundar din fig….

  • TTMEM English to Romanian glossary of Microsoft terms - Most frequent requests
  • Ion Via; incrowning the long scientific and teaching experience, a paper of the talented prof.
  • Pierde greutatea pentru majorete
  • Analysis of Steam Cracking Process For The Industrial Etylene Plant
  • Alexandru Dobrovicescu Decan, F.

Urmează că distilatele care conĠin cantităĠi mai mari de aromate nu sunt materii prime ideale pentru piroliză. CorelaĠia dintre conĠinutul de hidrogen al alimentării úi randamentul în etilenă pentru diverse fracĠii de alimentare uúoare úi grele este prezentată în fig În general, cu cât conĠinutul de hidrogen al materiei prime este mai mare, cu atât mai mare este severitatea maximă permisă de operare, pe când, folosirea aburului de diluĠie poate fi redusă simultan.

Nowak úi H. Liniaritatea úi dispersia îngustă a factorului de caracterizare pentru piroliza diverselor tipuri de nafta indică eficienĠa folosirii factorului K în predicĠia randamentelor în olefine pentru diverse materii prime.

Valorile pentru BMCI la câteva hidrocarburi pure sunt listate în tab.

gc max find find burner efect secundar

Ațiputeafiinteresat