Studiu descriptiv al întreținerii pierderii în greutate.

Densitatea energiei alimentare și întreținerea cu succes a pierderii în greutate

Studiul se bazează pe anumite procedee de cercetare științifică, precum metoda observației, a analizei economice, a studiului de caz și cea descriptivă.

În opinia noastră, utilizarea metodei ABC asigură o alocare mai corectă a costurilor indirecte, permițând o analiză mai bună a elementelor care au generat costurile. Termeni-cheie: metoda ABC, metoda tradițională, calculație, cost de producție, costuri indirecte Clasificare JEL: M41 Introducere Obiectivul principal al oricărei activități economice este reprezentat de obținerea unei rentabilități cât mai ridicate.

 1. Stasi bgc pierdere în greutate
 2. На всем своем пути Олвину встретилось лишь одно objet d'аrt, которое ему более или менее пришлось по душе.

Nivelul rentabilității activității este influențat de o serie de factori, însă cel mai important poate fi considerat costul redus al producției. Astfel, atenția trebuie concentrată asupra cunoașterii multilaterale a costului de producție, a calculației acestuia utilizând metoda adecvată specificului activității entității economice.

Studiul costurilor a cunoscut o serioasă dezvoltare în ultima perioadă, deoarece conducerea modernă a contabilității înseamnă mai mult decât calcule financiare legate de activele și pasivele întreprinderii. Ea solicită informații cu privire la costuri și alte informații statistice, care pot asigura diferența între activitățile eficiente și cele neeficiente, între produsele rentabile și cele nerentabile.

Putem afirma că judecătorul eficienței efortului depus este calculația costurilor însoțită de un control operațional și de un plan al viitorului.

Densitatea energiei alimentare și întreținerea cu succes a pierderii în greutate

În literatura de specialitate există o serie de procedee și metode de calculație a costurilor care pot fi aplicate întocmai sau pot fi prelucrate într-o manieră personalizată pentru a servi nevoii de informare a managerului privind deciziile de dezvoltare a strategiei companiei sale. În articolul de față ne propunem să analizăm calculul costului de producție folosind metoda de calculație pe activități — metoda ABC, comparativ cu utilizarea metodei tradiționale, cu scopul de a scoate în evidență avantajele și dezavantajele pe care le conferă fiecare dintre acestea.

studiu descriptiv al întreținerii pierderii în greutate

Studiul literaturii de specialitate 1. Miller și Thomas E. Aceștia, deși nu au elaborat un sistem de calculație a costurilor, au supus unei analize critice sectoarele și locurile comune de costuri, ajungând la concluzia că un astfel de sistem trebuie să existe. Versiunea finală a metodei datează din anul și aparține autorilor Kaplan, Cooper și Johnson, la care se adaugă punctul de vedere al reprezentanților diferitelor cabinete de consultanță și întreprinderi industriale din acea vreme.

Drept cauze ale apariției costurilor de proces pot fi considerate modificările privind pozițiile strategice ale întreprinderilor, cele legate de cererea de informații pentru management și deficiențele sistemelor de calculație studiu descriptiv al întreținerii pierderii în greutate costurilor existente David, La baza metodei ABC stă următorul principiu: activitățile consumă resurse și produsele consumă activități.

Etapele Bâtcă-Dumitru et al. Dacă nu se poate face identificarea lor pe produs, ele pot fi repartizate proporțional cu retete milkshake de slabit sau volumul produselor livrate ori folosind alte criterii. Adăugând la costul de producție cotele de cheltuieli generale de administrație și desfacere se obține costul complet de producție; determinarea cantitativă și valorică a producției în curs de execuție.

Din punct de vedere cantitativ, producția în curs de execuție se stabilește pe baza inventarierii la locurile de muncă, depozite etc. Din punct de vedere valoric, evaluarea producției în curs de execuție se face la costul efectiv ținând cont de numărul fazelor de fabricație parcurse și de stadiul de prelucrare în care se află; stabilirea costului efectiv pe unitatea de produs, prin raportarea totalului cheltuielilor efective de producție la cantitatea de produse finite obținute în perioada de referință.

Repartizarea cheltuielilor indirecte se face utilizând formule de calcul diferite, astfel: Sursa: Proiecția autorilor.

studiu descriptiv al întreținerii pierderii în greutate

Metodologia cercetării Conținutul articolului are la bază metoda de cercetare deductivă, pornind de la teorie la practică. De asemenea, se vor utiliza și alte metode de cercetare științifică, precum metoda observației, a analizei economice, a studiului de caz și cea descriptivă. În opinia noastră, prin utilizarea metodei ABC este asigurată o alocare mai corectă a costurilor indirecte, permițând o analiză mai bună a elementelor care au generat costurile.

studiu descriptiv al întreținerii pierderii în greutate

Rezultate și discuții Studiu de caz Pentru a reliefa particularitățile metodei de calculație a costurilor ce au la bază activitățile metoda ABCîn comparație cu metoda tradițională, am colectat datele financiare și de gestiune din evidența entității Lotus SRL, care produce articole de îmbrăcăminte pentru femei.

Liniile sale de producție sunt structurate pentru obținerea a două tipuri de produse două modele : bluze de damă și rochii de damă. Activitatea societății este organizată în următoarele departamente: secția de producție 1 — creație tipare și croi; secția de producție 2 — asamblare coasere și finisare; secția auxiliară 1 — centrală termică; secția auxiliară 2 — atelier de întreținere și reparații; departamentul administrativ; În luna iuniesocietatea obține produse finite după cum urmează: de bucăți de bluze de studiu descriptiv al întreținerii pierderii în greutate de bucăți de rochii de damă.

studiu descriptiv al întreținerii pierderii în greutate

Scopul nostru este de a repartiza costurile perioadei luna iunie pe fiecare produs obținut prin aplicarea celor două metode și de a analiza eventualele diferențe dintre acestea. Prima etapă de calculație a costurilor constă în repartizarea primară a cheltuielilor din contabilitatea financiară pe departamente, rezultatele fiind sintetizate în Tabelul 1.

 • MĂSURĂTORI: Datele de auto-raportare privind greutatea, înălțimea, comportamentele de sănătate și bunăstarea percepută; auto-raport și date bazate pe registru privind starea de sănătate și utilizarea medicamentelor.
 • Modalități naturale de a pierde greutatea mai repede
 • Pierderea în greutate daphne alabama
 • Bărbați bărbați slimming belly tank

În cea de-a doua etapă de calculație a costului de producție procedăm la repartizarea cheltuielilor ocazionate de funcționarea secțiilor auxiliare centrala termică și atelierul de întreținere și reparații.

Astfel, repartizăm cheltuielile indirecte aferente în funcție de suprafața fiecărui spațiu încălzit, utilizând un coeficient de repartizare, așa cum reiese din Tabelul 2.

În Tabelul 3 prezentăm sinteza repartizării secundare a cheltuielilor din secțiile auxiliare. Cheltuielile indirecte de producție, așa cum se desprind din Tabelul 3, însumează Coeficientul de repartizare k se determină astfel: Aplicând coeficientul de repartizare la valoarea cheltuielilor directe pentru fiecare produs obținem rezultatele sintetizate în Tabelul 4. În continuare procedăm la determinarea costului de producție pe fiecare tip de produs și elaborarea fișei de cost prin metoda tradițională.

studiu descriptiv al întreținerii pierderii în greutate

Identificarea activităților evenimentelor generatoare de costuri și a costurilor specifice acestora: Analizând modalitatea de transformare a materiei prime în produs finit, am identificat trei centre de activități care stau la baza obținerii producției de către entitate: a Activitatea de lansare în fabricație, al cărei cost însumează cheltuielile cu obiectele de inventar lei și pe cele cu serviciile prestate de terți, servicii ce au legătură cu încadrarea tiparelor pentru pregătirea producției Stabilirea inductorilor de 115 kg pierde in greutate pentru fiecare activitate: a Activitatea de lansare în fabricație — numărul de produse lansate în fabricație: Produsul bluze — buc.

În cele din urmă putem calcula costurile indirecte ale activităților studiu descriptiv al întreținerii pierderii în greutate pe tip de produs prin înmulțirea costului unitar al inductorilor cu volumul inductorilor consumați de fiecare produs în parte.

 • Densitatea energiei alimentare și întreținerea cu succes a pierderii în greutate
 • Densitatea energiei alimentare și întreținerea cu succes a pierderii în greutate Hollie A.
 • Diy băuturi pentru a vă face să pierdeți în greutate
 • Cum să pierdeți greutatea folosind slim fast
 • Pierdere în greutate kale

Fișa de cost pentru cele două produse elaborată cu ajutorul metodei ABC se prezintă după cum urmează: Analizând fișele de cost elaborate prin cele două metode, observăm că nivelul costului unitar pe produs diferă de la o metodă de repartizare la alta: pentru produsul bluze, costul unitar calculat prin metoda ABC este mai mare cu 27 lei față de cel determinat prin metoda tradițională, iar pentru produsul rochii este mai mic cu 41 lei.

Aceste diferențe pot influența rezultatul analitic pe produs. În Tabelul 9 prezentăm rezultatele comparative privind utilizarea celor două metode. În cazul metodei tradiționale de calculație a costurilor, repartizarea cheltuielilor indirecte s-a făcut luând în considerare baza de repartizare reprezentată de consumul de materie primă și manopera directă, abordare mai simplistă, ce nu permite o analiză detaliată a elementelor care au generat costurile.

Metoda ABC se diferențiază de aceasta prin faptul că repartizează mai întâi costurile pe activități, și apoi, în funcție de cheia de repartizare stabilită pentru fiecare activitate, asigură repartizarea costurilor asupra fiecărui produs care a utilizat respectiva activitate.

Activitățile pe care le-am identificat în acest caz sunt lansarea în fabricație, studiu descriptiv al întreținerii pierderii în greutate și funcționarea utilajelor, iar pentru acestea inductorii de cost sunt numărul de produse, ore manoperă directă și ore funcționare echipamente. Practic, repartizarea este mai eficientă deoarece permite o analiză mai bună a elementelor care au generat costurile.

studiu descriptiv al întreținerii pierderii în greutate

Concluzii În urma analizării studiului de caz redat am ajuns la concluzia că ambele metode utilizate prezintă avantaje și dezavantaje, însă considerăm că metoda ABC este mai pertinentă din punctul de vedere al repartizării costurilor indirecte asupra produselor în cauză.

Aceasta deoarece ia în calcul toate activitățile care au contribuit la obținerea lor. În cazul metodei tradiționale distingem următoarele avantaje și dezavantaje: Avantaje: Repartizarea costurilor indirecte presupune un sistem relativ simplu de calcul, neîncărcând costurile companiilor. Oferă informații importante persoanelor însărcinate cu calculul rentabilității activității companiei.

1.0 INTRODUCERE

Poate fi utilizată atât în cazul societăților de producție, cât și în al celorlalte categorii de activități, prestări de servicii și comerț. Dezavantaje: Nu conferă o analiză detaliată a elementelor care au generat costurile privind obținerea produselor.

Dieta Ketogenica pe Termen Lung? Fitness News

Nu permite stabilirea unui preț de vânzare al produselor în acord cu activitățile care au participat la realizarea acestora. Utilizarea metodei ABC prezintă, în opinia noastră, următoarele avantaje și dezavantaje: Avantaje: Repartizarea costurilor indirecte se face astfel încât este permisă o analiză mai bună a elementelor care au generat costurile.

Sunt evidențiate acele activități care nu sunt neapărat necesare și nu aduc un beneficiu suplimentar produsului.

Declarația săptămânii

Este eficientă mai ales în cazul entităților la care ponderea costurilor indirecte în total costuri de producție este mai mare.

Dezavantaje: În anumite situații poate fi complicată identificarea tuturor activităților și a inductorilor de cost, dar mai ales a valorii acestora. Implementarea unui astfel de sistem poate fi costisitoare pentru bugetul companiilor. Pot exista situații în care anumite categorii de cheltuieli indirecte sunt dificil de repartizat, iar atunci acestea sunt repartizate arbitrar. Indiferent de utilizarea metodei de calculație a costurilor, aceasta trebuie realizată în acord cu specificul activității companiei, cu bugetul de care dispune societatea pentru plata personalului însărcinat cu lucrările de calculație a costurilor, și nu în ultimul rând trebuie să servească nevoii de informare a managerului în vederea eficientizării activității pe care o conduce.

Întrucât metoda ABC prezintă relația de cauzalitate cauză-efect între produs și activitățile consumate pentru fabricarea lui, considerăm mai rafinate costurile unitare obținute prin utilizarea acestei metode. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.

Ațiputeafiinteresat